כלניות בנחל אדוריים

החל מינואר ישנה פריחת כלניות מרהיבה לאורך נחל אדוריים באזורים שונים.

הכלניות פורחות בצבע אדום ומרבדים שלמים מקשטים את צידי הנחל.