שביל ישראל ומערות סמך

מערות סמך הינן מערות פעמון קדומות הנמצאות בסמוך לשביל ישראל. מקטע זה עובר גם בסמוך לתל לכיש. בתקופת החורף והאביב ישנה פריחה מרשימה של עיריות גדולות, כלניות, אירוס ארצישראלי ועוד.